Obecnie trwa VI edycja projektu.

Działania edukacyjne podjęte w ramach projektu „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej”, należy uznać za wyjątkowe i wartościowe, ponieważ:

 1. Wiedzę o dawnych czasach uczniowie czerpią od osób bezpośrednio zaangażowanych w wydarzenia historyczne, młodzież zdobywa nowe informacje i utrwala posiadane wiadomości, poddaje ocenie zdobyty materiał pod względem historycznym.
 2. Wiedzę i umiejętności uczniowie uzyskują w miejscach, w których dokonywały się wydarzenia historyczne, młodzież poznaje uwarunkowania środowiskowe i geograficzne wydarzeń historycznych.
 3. Niezwykle istotny jest bezpośredni kontakt Żołnierzy Armii Krajowej z młodzieżą, proces kształcenia wzbogacają emocje, powstają więzi międzyludzkie.
 4. Konferencje historyczne i projekty uczniowskie, poszerzają wiedzę uczniów, wyniki pracy uczniów podlegają ocenie komisji konkursowej, aktywność i praca uczniów w zespołach wpływa pozytywnie na ich wszechstronny rozwój.

Tomasz Szamburski

Łódź, 17 września 2017 r.


Projekt edukacyjny Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej jest wspólnym przedsięwzięciem Okręgu Łódź Barka ŚZŻ AK i łódzkich szkół ponadgimnazjalnych, które podjęły się jego realizacji powodowane umiłowaniem Ojczyzny, troską o dobro wspólne, którym jest Polska, koniecznością ciągłego przekazywania młodzieży patriotycznych wartości, o które walczyło pokolenie Żołnierzy Armii Krajowej. Przedsięwzięcie edukacyjne zasięgiem działania obejmowało wszystkie łódzkie szkoły a opierało się na pracy szkół liderów projektu. Są to następujące łódzkie szkoły licealne i ponadgimnazjalne:

 • II Liceum Ogólnokształcące,
 • VIII Liceum Ogólnokształcące,
 • XII Liceum Ogólnokształcące,
 • XV Liceum Ogólnokształcące,
 • XVIII Liceum Ogólnokształcące,
 • XV Liceum Ogólnokształcące,
 • XXV Liceum Ogólnokształcące,
 • XXXII Liceum Ogólnokształcące,
 • XXXIII Liceum Ogólnokształcące,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi,
 • Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi.Więcej informacji: kliknij


Najlepsza rozdzielczość 1366x768

Autor strony: Sylwester Paczesny