Wycieczka w ramach projektu „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej".

W dniach 6 – 7 października 2016r. odbył się wyjazd patriotyczny w miejsca walk partyzanckich AK z czasów II wojny światowej w okręgu łódzkim i radomsko-kieleckim. Młodzież z czterech szkół ponadgimnazjalnych - XVIII LO, ZSP nr 9, ZSP nr 19, ZSP nr 22 – na Diablej Górze, w Kazanowie, Nowym Dziebałtowie i Radoszycach oddała hołd poległym patriotom, słuchała relacji naocznych świadków wydarzeń - żołnierzy AK, dzięki temu mogła lepiej zrozumieć postawy patriotów, motywacje ich działań. Drugiego dnia wyjazdu Żołnierze AK, nauczyciele i uczniowie byli w miejscu koncentracji Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej - na Wykusie. Wycieczka patriotyczna umożliwiła uczniom lepsze zrozumienie jak istotną wartością jest niepodległa Ojczyzna, doprowadziła do ściślejszej współpracy nauczycieli historii z łódzkich szkół a także wzbogaciła wiedzę młodzieży o dziejach ziemi łódzkiej.

Tomasz Szamburski

Łódź, 17 pażdziernika 2016 r


Fotografie z przebiegu wycieczki.


Diabla Góra

Kazanów

Wykus

Wykus

Starsze wiadomości


Uroczyste podsumowanie III edycji projektu edukacyjnego „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej".

Dnia 11 marca 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji projektu edukacyjnego „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej” i wręczenie nagród w konkursie wiedzy o Armii Krajowej.

W pierwszej części spotkania Pan Jan Kasprzyk p. o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek Zarządu Okręgu Łódź „Barka” ŚZŻ AK wręczył Medale „Pro Patria” - Osobom szczególnie zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczył mi in.: Panią Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Joannę Kopcińską, Pana Krzysztof Piątkowskiego - Wiceprezydenta Miasta Łodzi, Pana prof. dr hab. Stanisława Bieleckiego - Rektora Politechniki Łódzkiej, Panią Dorotę Grytę– zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Pana Marka Drużkę – Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Odznaczenie otrzymał także nauczyciel ZSP nr 9 koordynujący realizację łódzkiego projektu „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej” Pan Tomasz Szamburski. Wręczono także Pamiątkowe Odznaczenia „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”. Wśród Osób wyróżnionych była Pani Henryka Michalska dyrektor ZSP nr 9 w Łodzi.

W dalszej części spotkania podsumowania III edycji projektu edukacyjnego „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej” dokonał Tomasz Szamburski.

Projekt edukacyjny Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej jest wspólnym przedsięwzięciem Okręgu Łódź Barka ŚZŻ AK i łódzkich szkół ponadgimnazjalnych, które podjęły się jego realizacji powodowane umiłowaniem Ojczyzny, troską o dobro wspólne, którym jest Polska, koniecznością ciągłego przekazywania młodzieży patriotycznych wartości, o które walczyło pokolenie Żołnierzy Armii Krajowej. Przedsięwzięcie edukacyjne zasięgiem działania obejmowało wszystkie łódzkie szkoły a opierało się na pracy szkół liderów projektu. Są to następujące łódzkie szkoły ponadgimnazjalne:

 • II Liceum Ogólnokształcące,
 • IX Liceum Ogólnokształcące,
 • XII Liceum Ogólnokształcące,
 • XV Liceum Ogólnokształcące,
 • XVIII Liceum Ogólnokształcące,
 • XXV Liceum Ogólnokształcące,
 • XXXII Liceum Ogólnokształcące,
 • XXXIII Liceum Ogólnokształcące,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22.

Główne działania edukacyjne III edycji projektu:

 • Pięć Wycieczek patriotycznych w listopadzie 2014 roku - 16 łódzkich szkół,
 • Wycieczka szlakiem walk mjr Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” - Anielin 2015 w dniach 25 i 26 maja 2015 r. - 7 szkół,
 • Seminarium popularno-naukowe projektu ,,Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej”, na Uniwersytecie łódzkim 12 czerwca 2016 r. – 12 szkół,
 • Wystawa „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej 2012 - 2016” w ZSP nr 9 w Łodzi,
 • Konkurs wiedzy o Armii Krajowej IX 2014 – VI 2015 – 24 szkoły.

Łącznie w III edycji projektu wzięło udział około 750 uczniów z 37 szkół . Kluczowe znaczenie dla działań edukacyjnych i wychowawczych podjętych w ramach projektu miało zaangażowanie Żołnierzy Armii Krajowej. To dzięki Ich staraniom młodzież utrwala wartości dla każdego Polaka najistotniejsze: miłość do Ojczyzny, poszanowanie tradycji a także poznaje prawdę historyczną o losach Narodu Polskiego podczas II wojny światowej.

W dalszej części uroczystości odbyło się ogłoszenie wyników konkursu wiedzy o Armii Krajowej i wręczenie nagród zwycięzcom. Wyróżniono sześć prac a pierwsze miejsce zajęli uczniowie XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi. Na zakończenie części oficjalnej uczestnicy spotkania obejrzeli przedstawienie patriotyczne w wykonaniu uczniów ZSP nr 9 w Łodzi.

Następnie odbyło się spotkanie Pana Ministra i zaproszonych gości z Żołnierzami Armii Krajowej.

Koordynator łódzkiego projektu edukacyjnego

„Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej”

Tomasz Szamburski

Łódź, 11 marca 2016 r


Fotografie z przebiegu uroczystości.


Nauczyciel z ZSP nr 9 otrzymuje medal "Pro Patria" - zdjęcie - Marzena Kumosińska (IPN Łódź).


Autor zdjęć - nauczyciel ZSP nr 9 Tomasz Szamburski.Najlepsza rozdzielczość 1366x768